צוואה ~ ירושה ~ עיזבון ~ צוואה הדדית

צוואה - ראשי
דף הבית >> ירושה על פי דין
 

ירושה


במידה ואדם אינו משאיר אחריו צוואה, קובע חוק הירושה מי יירש את המנוח ובאיזה שיעור.  

סעיף 10 לחוק הירושה קובע מיהם יורשיו של המנוח על פי דין כדלקמן:

 1. מי שהיה במות המוריש בן-זוגו
 2. ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדיו של המוריש),
  הוריו וצאצאיהם (אחיו של המוריש),
  הורי-הוריו וצאצאיהם (דודיו של המוריש);

 זכות הירושה של בן זוג :

בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון -
 1. אם הותיר אחריו המוריש ילדים או נכדים או הורים - חצי;

   
 2. אם הותיר אחריו המוריש אחים או אחיינים או הורי הורים - שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;
  אם לא הניח המוריש ילדים, נכדים, הורים, אחים או אחיינים, יורש בן הזוג את העזבון כולו.
 • סדר העדיפות בין קרובי המוריש
   ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי-הוריו.

 • החלקים בעזבון
   ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.

   
 • חליפיו של יורש
   ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, וכך גם יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן-זוג וכן הורים או הורי הורים כאמור בסעיף 11(א).

   
 • ירושה מכוח אימוץ
   אדם אשר אומץ כדין יורש את מאמצו כאילו הוא ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ.המאומץ וצאצאיו אינם יורשים על פי דין את קרובי המאמץ; המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו, אך יודגש כי קרובי המאמץ אינם יורשים על פי דין את המאומץ.המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי-הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ.
סעיף 12 לחוק הירושה קובע העדיפות בחלוקת הירושה  כדלקמן:  ילדי המנוח, הורי המנוח, והורי הוריו.

ילדי המנוח חולקים בינהם בשווה, וכן חולקים הוריו שווה ביניהם וכן הורי הוריו חולקים בשווה ביניהם.
לדוגמא: אדם הותיר לאחר מותו 4 ילדים (לא הותיר בן זוג), חולקים 4 ילדיו את הירושה בשווה, דהיינו כל ילד זוכה ב-1/4 מהירושה. במידה והמנוח הותיר גם בת זוג, בת הזוג יורשת 1/2 מעזבונו, ו-4 ילדיו יורשים כל אחד 1/4 מה-1/2 האחר. סעיף 14 לחוק הירושה קובע כי: היה ואחד מילדיו של המנוח הלך לעולמו לפני פטירת המנוח, אזי היורשים על פי חוק הירושה הינם ילדיו של אותו הילד אשר נפטר, בחלקים שווים. דהיינו, במידה והמנוח השאיר לאחר מותו 2 ילדים ו-3 נכדים מילד נוסף אשר נפטר זה מכבר לפני פטירת המנוח, הירושה תתחלק כדלקמן: 1/3 לכל אחד מ-2 ילדיו, ו-1/9 לכל אחד מ-3 נכדיו-צאצאיו של ילדו השלישי.היה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה על הזכאים לרשתו יש להגיש בקשה למתן צו ירושה.

חזרה לדף הבית                     


חשוב: האמור באתר מהווה תמצית חלקית מהוראות הדין. בחלק מן המקומות נעשו השמטות, תוספות, שינויים קלים והבהרות, הכל, במטרה להגיש את החומר בפשטות ובאופן מובן יותר לקורא שאינו משפטן. על כן, אין האמור באתר מהווה חוות דעת משפטית, אינו יכול להוות תחליף ליעוץ משפטי מקצועי ע"י עו"ד הבקיא בדיני הירושה והעזבון, ואינו מהוה המלצה לעשיית פעולה משפטית או המנעות מעשייתה. 
 

עו"ד מיכל אופיר - ביאליק 67 א' רמת גן - 1800-396-396

 

קידום אתרים    עיצוב אתר: טנק אינטראקטיב - בניית אתרים     הסכם זוגיות      צוואה       

לייבסיטי - בניית אתרים